Месина

Част от гр. Месина и едноименния проток в Южна Италия

ггф