Мелнишки пирамиди

Поглед към част от Мелнишките пирамиди

Високата Кърлановска пирамида - част от природната забележителност Мелнишки пирамиди

Поглед към Мелнишките пирамиди и планината Славянка

Изглед към Мелник и Мелнишките пирамиди

ггф