Мелник

Поглед към село Лозеница и величествената Пирин планина

Поглед към град Мелник

Китното градче Мелник

Поглед към част от Мелнишките пирамиди

Високата Кърлановска пирамида - част от природната забележителност Мелнишки пирамиди

Поглед към Мелнишките пирамиди и планината Славянка

Изглед към Мелник и Мелнишките пирамиди

Изглед към Мелнишките пирамиди

Изглед от Мелник

ггф