маори

Представител на маорите в Нова Зеландия

ггф