Мала Преспа

Из Малкото Преспанско езеро в Гърция

ггф