макак

Цейлонски макак (Macaca sinica) - ендемичен вид маймуна за о. Шри Ланка