Лозенски манастир

Поглед от Лозенска планина на север към Софийското поле

ггф