Лозенска планина

Поглед от Лозенска планина на север към Софийското поле

Изглед от връх Лалина могила в Лозенска планина към величествената Рила планина

ггф