Ливан

Скалата на гълъбите – Рауше, Бейрут, Ливан

Пристанището на Библос в Ливан – един от най-древните градове в света

Високо в планината Ливан

Античният град Баалбек в Ливан