лисица

Приятелска среща в национален парк Рила

ггф