кметство

Сградата на кметството в свободния ханзейски град Хамбург