Климент Найденов

Делегатите в общото събрание на Дружеството избраха нов управителен съвет, председател и зам.-председател с мандат от 4 години.