Карловско пръскало

Карловско пръскало в резерват „Стара река“, част от Национален парк „Централен Балкан“

ггф