Караугомски ледник

Дълбоката долина на Караугомския ледник в Кавказ, Северна Осетия

ггф