Кападокия

Ючхисар, скална крепост и град в Кападокия, Турция. Най-голямо скално образование и най-висока точка (над 1300 м) в област Кападокия

Поглед към селището Учхисар в Кападокия, Турция

Из Кападокия, Турция

Скалните жилища на Кападокия, Турция