Каменополско плато

Каньонът на река Ръчене в Каменополското плато, Предбалкан

ггф