кафе

Автор на тестовата игра е Станчо Генчев, учител по география. Информацията за въпросите е заимствана от вестник Капитал, бр. 39, 2023 г. Успех!

Започни

Плантация с кафе в района на град Манисалес, Колумбия

Сред кафеените плантации на Колумбия.

Замисляли ли сте се защо на повечето езици има сходни думи за кафе и чай? Вижте картите, които показват пътя на разспространение на думите за кафе и чай по света.

ггф