Izzi Science for Kids

За поредна година частното училище Izzi Science for Kids организира научен турнир, който привлича участници от 3. до 7. клас от всички училища в страната. Събитието се превърна в традиционна “битка” за будни умове, в които мерят сили деца с интерес към природните и обществените науки, с добре развита логика и желание да разкрият както индивидуалния си научен двигател, така и умението да бъдат част от научен екип. Поканени са всички млади изследователи с интереси в науката, като турнирът ще се проведе в залите и лабораториите на училището. Адресът на училището е: град София, ул.

Един малко по-нестандартен урок по география в Izzi Science for Kids

Първото начално училище с фокус върху науката Izzi Science for Kids разширява своите хоризонти и търси свои бъдещи ученици.

Честит първи учебен ден!

ггф