Izzi Science for Kids

Първото начално училище с фокус върху науката Izzi Science for Kids разширява своите хоризонти и търси свои бъдещи ученици.

Честит първи учебен ден!

ггф