Izzi Science for Kids

Един малко по-нестандартен урок по география в Izzi Science for Kids

Първото начално училище с фокус върху науката Izzi Science for Kids разширява своите хоризонти и търси свои бъдещи ученици.

Честит първи учебен ден!

ггф