Izzi Kids for Science

Първите ученици, които ще прекрачат прага му, ще са от предучилищна възраст, 1. и 2. клас.

ггф