изгрев

Изглед към изгрева над вулкана Бромо в Индонезия

Изгрев над Кавала

Изгрев над Кайро, Египет