изчезнали видове

През изминалата седмица бе отчетен Международният ден в памет на изчезналите видове. Той се чества на 30 ноември всяка година. Ден, в който правим тъжна равносметка за видовете растения и животни, които са безвъзвратно изгубени в света, в Европа, в България.

Настоящата тестова игра е посветена на видовете животни, които са изчезнали заради човешка дейност. Успех!

Започни
ггф