Иглен нос

Иглен нос – най-южната точка на Африка и мястото, където си дават среща Атлантическия и Индийския океан

ггф