Хвърковатата чета

Паметникът на Георги Бенковски в Копривщица

ггф