хан

Ханът на Вутьо Попиванов (Туняка) в село Видраре

ггф