Хамбург

При пристан на р. Елба в Хамбург

Сградата на кметството в свободния ханзейски град Хамбург

Из бившите докове в Хафен Сити, Хамбург

Пристанище Алтона в Хамбург

ггф