Горно поле

Долината на река Арда край село Горно поле

ггф