Голям Дебелец

На първенеца на Верила планина - Голям Дебелец

ггф