Големия връх

Поглед към рилското село Овчарци

ггф