Гоцев връх

В подножието на Гоцев връх, Славянка

Панорама на юг от Гоцев връх, Славянка

ггф