Гложене

На входа на Гложенския манастир

Панорама от Гложенския манастир

ггф