гейзер

Гейзерът Строхкюр в Исландия, който обикновено изхвърля вода на 15 – 20 m височина през десетина минути