GeoNight

Българските географи се включват в европейската инициатива.