географски фестивал русе

Четвъртото издание на фестивала се превърна в истински празник, който ще се помни дълго. Искрени усмивки, нови приятелства, хубави спомени и много география изпълниха Доходното здание в Русе.

По случай географския фестивал в Русе получихме топлото приветствие от Съюза на учените в България, за което искрено благодарим.