генетични изследвания

Генетични изследвания установяват, че субантарктическите пингвини не са един, а четири различни вида.

ггф