Фурка

Топящ се ледник в района на прохода Фурка в Алпите, Швейцария

Изглед от прохода Фурка в Алпите, Швейцария

ггф