Франкфурт

Кабинетът на Гьоте във Франкфурт, Германия

Природонаучният музей Зенгенберг във Франкфурт, Германия