Франкфурт

Природонаучният музей Зенгенберг във Франкфурт, Германия