Филипи

Изглед от руините на древния град Филипи, разположен между Драма и Кавала в Северна Гърция

ггф