европейски бобър

След 150-годишно отсъствие европейските бобри се завръщат на територията на България. Какво се случва по поречието на Русенски Лом?

ггф