Енеада

Из турската част на планината Странджа, недалече от Енеада

ггф