екскурзия

 БГД стартира поредица от научни географски пътуващи семинари в страната и чужбина.