ДЗИ

Представяме ви анализ-сравнение за форматите на ДЗИ на географа Иван Дреновски, оригинално публикуван като - Сравнение на форматите на ДЗИ за профилирана подготовка по избрани матуритетни предмети и прогноза за очакваните резултати от тях. В: „Обучение по природни науки и върхови технологии“, 31, 1, 2022, с. 77-84. 

Представяме ви Държавния зрелостен изпит по География и икономика, който се проведе на 3 юни 2020 г.

ггф