Дуръс

Залез по крайбрежието на Дуръс в Албания

ггф