Дунав

Дунав при Железни врата

На 24 март 2016 г. проф. Румен Пенин изнесе публична лекция в Художествената галерия на гр. Силистра във връзка с провеждащата се там изложба „Географията – пътешествие и приключение”. Тя е организирана от „Булвест 2000”, община Силистра, Общински комитет „Васил Левски”, Художествената галерия и СОУ „Н. Й. Вапцаров”.

Презентация на тема „Хубавият син Дунав” изнесе в Белене съоснователят на Българския географски портал Географ БГ Димитър Желев.

Няколко дни преди първия учебен ден, 38 ученици и учители от гр. Белене и с. Ореш взеха участие в открит урок сред природата. Акцията, която се проведе на 13 септември в територията на защитена местност „Блато Кайкуша“, е част от проект „Зелена класна стая“, по програмата „Мтел еко грант – природа с бъдеще“, финансирана от Мобилтел ЕАД. Проектът се изпълнява от Българско Дружество за Защита на Птиците (БДЗП).

Страници

ггф