дивергенция

Национален парк Тингвелир - в зоната на дивергенция

ггф