Данов хълм

Поглед от Данов хълм в Пловдив

Поглед от Данов хълм към Пловдив

ггф