Черни връх

Над хижа "Алеко" във Витоша планина

Поглед от Черни връх към Рила

Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Въпросите са заимствани от книгата

„Истории за планинарството в България“ от доц. Сандю Бешев.

Започни
ггф