Черната скала

Гледка от Черната скала в Рила планина

ггф