Церово

Поглед към с. Церово в Искърския пролом

ггф