Церово

Изглед от подножието на Понор планина към село Церово

Поглед към с. Церово в Искърския пролом

ггф