Букурещ

Поглед от Хълма на Патриаршията в Букурещ

Палатът на парламента в Букурещ

Изглед към сградата на парламента в Букурещ

Триумфалната арка в Букурещ

ггф