Босна и Херцеговина

Мостът над р. Дрина във Вишеград, Босна и Херцеговина

Мостът в Мостар

Мостът над р. Дрина при Вишеград, Босна и Херцеговина

ггф